Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Počasí

Počasí dnes:

14. 11. 2019

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Významné památky města 


Zámek
Muzeum Josefa Hyláka
Dům čp. 232 - Na Trucovně
Dům čp. 233
Kostel sv. Václava
Fara
Hřbitovní kaple sv. Rozálie
Kaple Navštívení Panny Marie
Křížová cesta
Socha Piety
Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha Jana Husa
Kašna na náměstí
Socha sv. Floriána
Kříž při cestě na Sv. Barboru
Kaplička v Dědické ulici
Židovská synagoga
Židovský hřbitov

 Zámek 

V roce 1623 vzniklo rozšířením panství Březina o panství Přívětice a Osek poměrně velké dominium, v němž byly sceleny i obě poloviny Radnic. Po třicetileté válce byl hrad Březina zpustlý a sídlem vrchnosti se stal přestavěný zámek v Oseku. Někdy před rokem 1673 si Malovcové vystavěli raně barokní zámek v Radnicích, které se staly novým sídlem panství. Nynější podoba zámku pochází z doby po roce 1719. Postaven byl patrně podle projektu Jakuba Augustona ml. pro Ludmilu Konstanci rozenou z Bubna a Kazimíra Ferdinanda z Kupferwaldu, hejtmana Plzeňského kraje. Na dokončení zámku se snad mohl kolem roku 1745 podílet i Kilián Ignác Dientzenhofer. Barokní podobu zámku zachycuje veduta města z roku 1801. Zámek se obracel hlavním průčelím na jih, do čestného dvora. Hlavní zámecká budova byla jednopatrová se středním převýšeným rizalitem, krytým mansardovou střechou. Dvůr lemovala po stranách prostá a nižší jednopatrová křídla, ukončená volutovými štíty, a v jejich pokračování přízemní hospodářská stavení, uzavírající rovněž jižní stranu dvora a svírající prostou vjezdovou bránu v ose dispozice. Na počátku 19. století si Šternberkové vystavěli nový zámek na Březině a radnický zámek přestal být sídlem vrchnosti. Byla v něm pak hospodářská správa panství a od roku 1827 využíval přízemí hostinec U Orla. Roku 1849 zámek spolu se značnou částí města vyhořel a po požáru byl přestavěn do dnešní podoby. Nádvorní fasáda si uchovala barokní charakter, fasáda do náměstí byla porušena nově prolomenými okny. Od roku 1945 je majetkem města, nejprve v něm byla umístěna různá komunální zařízení a služby. V současnosti je objekt uzavřen z důvodu havarijního stavu.

Muzeum Josefa Hyláka - náměstí Kašpara Šternberka čp. 2 

Dnešní stavba pochází z 2. třetiny 18. století, ovšem její základy jsou staršího data. Jedná se o patrový dům s mansardovou střechou. Jeho vstupní fasáda s pilastry je ukončena vikýřem s kasulovým oknem.

Dům čp. 232 - Hostinec Na Trucovně čp. 232 

Řadový patrový dům pod polovalbovou střechou, obrácený štítovým průčelím do náměstí. V současné době je objekt využíván jako restaurace.

Dům čp. 233 

Přízemní zděný dům s mansardovou střechou, obdélného půdorysu, obrácený širokým průčelím do náměstí.

Kostel sv. Václava 

Barokní novostavba z roku 1720 (nebo po tomto roce), postavená podle návrhu Jakuba Augustona ml. na místě staršího kostela. Opraven byl v letech 1842 a 1905. Popisem se jedná o jednolodní stavbu s obdélným presbytářem, vně segmentově ukončeným, se sakristií a kaplemi po stranách, s oratořemi v patře. Na západní tříosé fasádě se zvedá věžní nástavba, zčásti krytá volutovým štítem. Presbytář i loď jsou zaklenuty valenou klenbou.

Při kostele stála zvonice, byla situována v ohradní zdi hřbitova, severně od západního průčelí kostela. Byla poměrně drobná, patrová, s rustikálními pilastry na nárožích, půlkruhově zaklenutými okny v patře a cibulovou bání s lucernou.

Fara 

Na místní faře působil v letech 1806 až 1820 národní buditel a spisovatel Antonín Jaroslav Puchmajer. V roce 1868 byl na faru zasazen reliéf s vyobrazením zmíněného obrozence, při jehož odhalení zde promluvil František Palacký.

Hřbitovní kaple sv. Rozálie 

Postavena údajně roku 1713 podle plánu z roku 1706. Hlavní fasáda pochází z 2. čtvrtiny 18. století. Kaple vyhořela roku 1835, v následujícím roce byla opravena. Jedná se o barokní obdélnou trojboce ukončenou stavbu s obdélnou sakristií po jižní straně. Vnitřek je plochostropý. Památkově je chráněna nejen kaple, ale i ohradní zeď hřbitova, brána a márnice.

Poutní kaple Navštívení Panny Marie na Kalvárii 

Významná barokní stavba vznikla kolem roku 1745. Byla postavena nákladem Jana Václava z Bubna a Litic patrně podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V základu čtvercová, se zkosenými rohy a vně konkávně probranými nárožími, s polokruhovými prostory presbytáře a kruchty, vestavěnými v obdélném průčelí; v ose čtvercová sakristie. Hlavní prostor je sklenut plackou, presbytář konchou; sakristie je zaklenuta plackou na lunetách. V blízkosti stojí bývalá poustevna.

Křížová cesta 

Začíná nad hrází rybníka a vyúsťuje u kaple Navštívení Panny Marie, jedná se o 14 kamenných sloupků. V hranolových kapličkách na dříku býval v každém zastavení obrázek. Křížová cesta z roku 1883 byla letech 2009 - 2014 restaurována.

Socha Piety 

Barokní socha se nachází na hrázi rybníka při cestě na Kalvárii, pochází z 1. poloviny 17. století. Na soklu je nápis: „Oroduj za nás sv. Boží Rodičko“.  V roce 2010 bylo celé dílo restaurováno.

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Nachází se v centrální části náměstí Kašpara Šternberka. Jedná se o kvalitní vrcholně barokní práci z 20. let 18. století. V roce 2015 byla socha restaurována.

Socha Jana Husa 

Husova socha na náměstí Kašpara Šternberka v blízkosti svatováclavského kostela byla odhalena roku 1921. V roce 2015 byla restaurována.

Kašna na náměstí 

Byla postavena kolem poloviny 19. století na šestiúhelníkovém půdorysu. V letech 2013-2014 byla kašna restaurována.

Socha sv. Floriána 

Barokní památka z 1. třetiny 18. století. Jedná se o sochu s podstavcem, osazenou v polích, v mírném svahu mezi dvěma stromy, poblíž rozcestí Přívětice - Skomelno. Sv. Florián je zpodobněn v úboru římského vojáka s přílbou na hlavě, v pravé ruce drží typický atribut - vědro s vodou, kterou polévá hořící dům u své pravé nohy. Levou rukou přidržuje kopí s praporcem.

Kříž při cestě na Sv. Barboru 

Památka z poloviny 19. století. Kříž je umístěn na podstavci ve tvaru třech hranolových stupňů, na nichž je vztyčen další hranolový podstavec z pískovce. Na přední straně je upevněna deska s nápisem: „Pochválen buď Ježíš Kristus 1921-22“.

Kaplička v Dědické ulici 

Mariánská kaplička pochází z 2. poloviny 19. století.

Židovská synagoga 

Pozdně barokní stavba z konce 18. století, zděná, omítaná, na obdélném půdorysu se zaoblenými nárožími, s přístavkem po straně, krytá valbovou střechou. Na fasádě lizénový systém omítek. Okna obdélná, půlkruhově zaklenutá, lemovaná profilovými šambránami. Synagoga byla po 2. světové válce využívána jako autodílna. Obnovy se dočkala po roce 1992, kdy jí byla navrácena původní podoba.

Židovský hřbitov 

Radnický židovský hřbitov se rozkládá asi 1,5 km jihovýchodně od města, na okraji lesa, na ploše téměř 4000 m2.  Má tvar nepravidelného šestiúhelníku. Snad byl založen už v 16. století, nejstarší náhrobek pochází z roku 1734. V roce 1912 nebo 1913 byla plocha hřbitova rozšířena k západu, původní kamenná ohradní zeď byla doplněna cihlovou nadezdívkou a nově připojená část hřbitova byla oplocena zdí rovněž z cihel. Na západní straně ohrazení byla prolomena brána a branka s litinovými vraty. V současně době je na hřbitově 210 hrobových míst a o něco méně dochovaných náhrobků stojících v neúplných řadách. Většina z nich byla vytesána z pískovce, některé ze žuly, někdy se jedná o kombinaci materiálů. Epitafy jsou psány hebrejsky, česky a německy. V centrální části dominuje pomník velkoobchodníka Leopolda Poppera a jeho manželky Karoliny. Od roku 2012 probíhá obnova jednotlivých pomníků.