Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

Počasí dnes:

17. 7. 2019

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přestupky, podání návrhu

Postup při podávání návrhu:

Vyřizuje: referent přestupkové agendy, kancelář podatelny MěÚ Radnice I. poschodí, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice.
 O přestupku koná správní orgán v prvním stupni ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu. Ústní jednání je neveřejné, pokud zvláštní právní předpis nebo správní orgán nestanoví jinak.

Přestupky mezi osobami blízkými, urážka na cti

Přestupky spáchané mezi blízkými osobami, jakož i přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a (urážka na cti) se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka. Návrh je nutno podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

V návrhu musí být uvedeno:

  • kdo je postiženou osobou
  • koho navrhovatel označuje za pachatele
  • kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán

Osobami blízkými se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.

Vyjde-li v řízení o přestupku zahájeném na návrh najevo, že skutek nebyl spáchán mezi osobami blízkými, pokračuje se v řízení z úřední povinnosti.

Z ustanovení § 79 odst. 1 přestupkového zákona vyplývá, že v případě zastavení řízení z důvodů, stanovených § 76 odst. 1 písm. a), b), c) a j) přest. zákona, tj. že

  • skutek se nestal nebo není přestupkem,
  • skutek nespáchal(a) obviněný(á) z přestupku,
  • spáchání skutku nebylo obviněné(mu) z přestupku prokázáno,
  • navrhovatel(ka) by vzal(a) svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo ač řádně předvolán(a),
  • k ústnímu jednání by se nedostavil(a),

bude navrhovateli(ce) uložena povinnost uhradit náklady spojené s projednáváním přestupku, které jsou stanoveny Vyhláškou č. 340/2003 ze dne 24. září 2003, kterou se mění vyhláška č. MV ČR č. 231/1996 Sb., paušální částkou 1000,- Kč.