Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

Počasí dnes:

7. 7. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Správní odbor v oblasti přenesené působnosti města vykonává agendu sociálních věcí a činnosti v rámci sociální prevence
 

 • pomáhá osobám žijícím v mimořádně obtížných poměrech k překonání nepříznivých životních situací, osobám společensky nepřizpůsobeným poskytuje součinnost, pomoc, sociálně poradenskou péči
   
 • vede agendu osob se změněnou svéprávností, vykonává funkci opatrovníka, spolupracuje se soudy v opatrovnických záležitostech, provádí sociální šetření pro soudy
   
 • spolupracuje s dalšími subjekty (neziskovými organizacemi, organizacemi státní a veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy, sociálními službami atd.) na řešení nepříznivé sociální situace osob, skupin, komunit
   
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) a vykonává funkci zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případech, kde byl rozhodnutím ustanoven a vykonává funkci zvláštního příjemce dávek hmotné nouze, státní sociální podpory a dávek pro osoby se zdravotním postižením, kde byl rozhodnutím správního orgánu ustanoven
   
 • mapuje potřeby občanů na území města Radnice a obcí Bezděkov, Břasy, Bujesily, Hlohovice, Chlum, Chomle, Kamenec, Kladruby, Lhotka u Radnic, Liblín, Němčovice, Přívětice, Sebečice, Skomelno, Újezd u Svatého Kříže, Vejvanov
   
 • vyhledává potencionálně ohrožené osoby v jejich přirozeném prostředí
   

 

         Cílovými skupinami sociálního pracovníka jsou zejména

 • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby,
 • osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života,
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
 • osoby, které ztratili přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
 • osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy,
 • rodiny s dětmi,
 • osoby neschopné splácet závazky a pohledávky

 


         Sociální pracovník může pomoci například

 • při vyřizování sociálních dávek (dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory, dávky pro zdravotně postižené) – pomoc při vypisování formulářů, předjednání schůzky, apod.
 • s dluhovým poradenstvím
 • s vyhledáváním ubytování
 • se zajištěním potravin, oblečení, lůžkovin a nábytku pro potřebné občany
 • se zajištěním spolupráce s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí
 • s předáním kontaktů při rozvodu nebo stanovení výživného
 • s násilím v rodině (násilí páchané na dětech, seniorech, mezi intimními partnery)
 • s poskytnutím poradenství pro osoby závislé na alkoholu, drogách, automatech
 • se zajištěním pečovatelské služby (město Radnice)


         Sociální pracovník je vázán mlčenlivostí. Poradenství lze poskytnout i anonymně.

 


       Úřední hodiny - od 15.4.2020 do odvolání

       Pondělí: 8:00 – 11:00, 13:00 – 16:00 hodin
       Středa: 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:30 hodin

      Se sociálním pracovníkem je možné sjednat si kontakt i mimo úřední hodiny
      na níže uvedeném telefoním čísle a adrese:

 •   tel. 371 740 815
 • e-mail: socialni@mesto-radnice.cz
 • ID Datové schránky: c9sb4dp
   

   Na základě mimořádného opatření vlády je upřednostňován telefonický, písemný
   a elektronický kontakt před osobním kontaktem
ve všech případech, kdy je to možné.

 

______________________________________________________________________

Informace k sociálním dávkám  (koronavirus)

Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči nemusí dokládat Úřadu práce ČR pro nárok na výplatu dávek ve 2. čtvrtletí 2020 své aktuální příjmy a náklady na bydlení. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři měsíce roku 2020. Jedná se o dočasné změny, platné po dobu trvání mimořádných opatření.

Při stanovení výše a výplaty uvedených dávek na 2. kalendářní čtvrtletí roku 2020 bude ÚP ČR vycházet z údajů o příjmech a nákladech, které lidé doložili na 1. čtvrtletí roku 2020. Jedná se tedy o automatické prodloužení přiznaných dávek ve stejné výši. Pokud během mimořádných opatření vznikne nárok na zvýšení dávky, stačí tyto změny doložit, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.

Jako příjemce příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení máte podle zákona povinnost písemně hlásit změny, které mají vliv na nárok a výši těchto dávek, a to do 8 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Změny lze Úřadu práce ČR hlásit jakkoliv dálkově nebo lze podklady vhodit do schránky, která je umístěna u Úřadu práce ČR. Jestliže Úřadu práce ČR žádné změny nenahlásíte, má se za to, že k žádným změnám nedošlo, a Úřad práce ČR bude nadále dávky vyplácet ve stejné výši, jako předchozí měsíc. Bude-li prokázáno v následujících měsících, že ke změnám rozhodných skutečností pro nárok na dávku a její výši došlo a vy jste je nenahlásil, je pak Úřad práce ČR oprávněn rozhodnout o přeplatku či doplatku na dávce.

Jak komunikovat s Úřadem práce ČR? 

Příjemcům dávek a novým žadatelům o dávky v době nouzového stavu a omezujících opatření se doporučuje komunikovat s Úřadem práce ČR „na dálku“.

Můžete využít telefon (hovor, SMS), email (nemusíte mít zaručený elektronický podpis), datovou schránku, poštovní služby apod. 

Formuláře žádostí a další dokumenty můžete (nebo někdo z Vašich blízkých) také vhodit do schránek, které jsou umístěny obvykle u vstupu na pracoviště Úřadu práce ČR nebo na jiném viditelně označeném místě. 

Nezapomínejte prosím na žádostech či jiných dokumentech předávaných krajské pobočce uvádět Vaše kontaktní údaje – telefon, email apod., aby Vás zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli v případě potřeby kontaktovat a pokud to bude možné, i podepsat se. 

Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele nebo příjemce dávky, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na emaily nebo dopisy obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje.

Osobní jednání jsou minimalizována, jsou samozřejmě možná po předchozím objednání. 

Další praktické informace jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce České republiky a také Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz

 

Informace čerpány z tiskových zpráv MPSV
Duben 2020

 

___________________________________________

 

Leták

 

Kontakty na sociální služby - Rokycansko

 

 

Podle jakých předpisů se postupuje
 

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících

 


Aktualizace: 4.5.2020