Město Radnice
RadniceOficiální stránky města

Vodovod a kanalizace

Město Radnice je vlastníkem veřejného vodovodu a kanalizace. Od roku 2016 provozuje zásobování pitnou vodou, odvod dešťové vody a odvod splaškové vody na čistírnu odpadních vod  pro obyvatele a provozovny  v  Radnicích a  ve Svaté Barboře.

Do konce roku 2015 tyto služby zajišťoval  Václav Vonásek - Bravos, Radnice.

Uvědomujeme si, že voda je stále vzácnějším prvkem, o jehož zdroje je třeba neustále pečovat a chránit je. Staráme se o provoz a modernizaci vodovodní sítě tak, aby nedocházelo ke ztrátám vody. Nedílnou součástí naší služby je permanentní kontrola stavu vodovodního řadu, investice do jeho rozšiřování a zkvalitňování, stejně jako snižování ztrát pitné vody při její distribuci. Výsledky měření  kvality vody najdete v sekci Laboratorní rozbory. Kvalita dodávané vody souvisí s péčí o krajinu, která je zdrojem pitné vody. Nestaráme se proto jen o samotné zdroje, ale i jejich okolí. Bedlivě monitorujeme všechny aktivity s možným dopadem na vodní zdroje, nevyjímaje zemědělství. Uvědomujeme si, že právě voda je lakmusovým papírkem kondice celého místního ekosystému. Příroda jako celek si zaslouží nejvyšší pozornost.

Investiční akce

V rámci zlepšování stavu přírody a krajiny v roce 2013 byl uskutečněn projekt „Revitalizace Starého městského rybníka“. Projekt byl podpořen dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 822 016,30 Kč. Celkové náklady akce činily 1 587 000 Kč.

Dále jsme se finančně podíleli na akci úpravy toku Chomlenka  a vybudování mostků na toku ve výši 3 425 721,80 Kč.

V roce 2014 byla zahájena stavba čistírny odpadních vodnového řadu splaškové kanalizace a stavební úpravy a modernizace úpravny vody. Čistírna odpadních vod byla zkolaudována dne 8.12. 2015. Náklady na stavbu činily 49 018 062,59 Kč a byla podpořena účelovými dotacemi v celkové výši 24 576 000 Kč. Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci ve výši  19 576 000 Kč a spoluúčast Plzeňského kraje činila 5 000 000 Kč. Náklady na stavbu splaškové kanalizace činily 66 386 937,72 Kč. Z toho dotace byly poskytnuty v celkové částce 40 186 695,25 Kč. Ministerstvo životního prostředí podpořilo akci částkou 36 223 878,87 Kč, Státní fond životního prostředí částkou 2 162 816,38 Kč a Plzeňský kraj částkou 1 800 000,00 Kč. Na úpravně vody proběhla výměna technologických a elektroinstalačních celků z důvodu jejího kvalitního provozu  a 100 procentní funkčnosti. Součástí byla i reversní osmóza na odstraňování nežádoucích příměsí ze surové vody (nikl, dusičnany). Rekonstrukce byla provedena za 6 004 317,51 Kč. Plzeňský kraj přispěl dotací v celkové částce 2 821 000 Kč.

V současné době probíhá úprava rybníčků na Kalvárii.

Investice do vodohospodářské  infrastruktury financujeme z vlastních, dotačních prostředků a z prostředků z Fondu vodohospodářského majetku (FVHM). FVHM je tvořen z prodeje vodného a stočného. Z každého vyfakturovaného 1 m3 vodného je do fondu odvedeno 5 Kč a z každého vyfakturovaného 1 m3 stočného 2 Kč. Od 1.1. do 30.6. 2020 bylo vyfakturováno 26 747 m3 vodného a 26 903 m3 stočného. Do FVHM bylo za 1. pololetí 2020 bylo odvedeno 187 541 Kč. Stav účtu FVHM je k 30.7. 2020 960 261,82 Kč.

Všechny potřebné informace vztahující se k provozování vodovodu a kanalizace, k fakturaci vodného a stočného najdete v následujících sekcích.

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informační centrum/muzeum

Infocentrum Radnice

Tel. IC Radnice

+420 371 795 228

 

Logo FaceBook

Infocentrum

Radnice

na Facebooku

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)

Registr smluv

Město Radnice od 1. června 2015 zveřejňuje vybrané smlouvy na svých webových stránkách http://info.mesto-radnice.cz/cs/smlouvy/

Upozornění

Hlášení městského rozhlasu

Všechna hlášení městského rozhlasu si můžete nově přečíst na našich stránkách.

 


Dotazy a podněty

pro Zastupitelstvo města Radnice 

Elektronický kontaktní formulář

Letní scéna Radnice