Město Radnice
RadniceOficiální stránky města

Ve dnech 18. a 19. května je knihovna A. J. Puchmajera z provozních důvodů zavřena. 

Jevy pitné vody

Jevy pitné vody, na které je poukazováno – zápach, chuť, chlor, zákal.

Při natočení je občas pitná voda cítit. Je to způsobeno délkou vodovodní přípojky, jejím profilem a materiálem, délkou domovních rozvodů, jejich profilem a použitým materiálem a počtem odběratelů v domě ovlivňující stání vody ve jmenovaných rozvodech. Čím déle stojí voda v potrubí, tím více pohlcuje různé pachy.

Rovněž teplota vody ovlivňuje chuťové vlastnosti vody. Proto v závislosti na výše jmenovaných technických parametrech je potřeba před přímou konzumací vody ji nechat volně téci do odpadu. Ostatně řada lidí po dovolené tuto praxi v odtáčení vody zná, zvláště ti z paneláků.

Citliví jedinci mohou cítit z vody chlor. Z hlediska povinného zdravotního zabezpečení je ale ve vodě nutný a jeho povolené koncentrace sleduje příslušný hygienický orgán. Chlor na vzduchu pomalu vyprchá. Cílem zdravotního zabezpečení pitné vody je, že při dopravě vody potrubím, při její akumulaci a průtoku vnitřními rozvody odběratele nesmí dojít k ohrožení zdraví odběratelů. Přestože voda čerpaná přímo ze zdrojů splňuje stanovené parametry, má se za to, že při sebelepší hygienické péči o dopravovanou a zvláště akumulovanou vodu by mohlo dojít k jejímu mikrobiologickému oživení nebo přímo znečištění. Děje se tak zvláště v teplých letních měsících, při poruchách potrubí a haváriích. Znečištění odběratel nepozná, voda je čirá, chutná, ale pozdější následky, vedoucí mnohdy až k těžkým onemocněním teprve znečištění potvrdí. Proto se musí pitná voda preventivně zdravotně zabezpečit-dezinfikovat. Dávkování chloru se provádí automatickými dávkovacími čerpadly v závislosti na délce potrubí a množství čerpané vody. Kvalifikovaná obsluha a používaná technika zdravotního zabezpečení pitné vody dávají záruku, že množství volného chloru se pohybuje v legislativou nařízených mezích.

Z vodovodního kohoutku občas teče bílá voda. Tento jev by vás neměl znepokojovat. Bílé zabarvení způsobují mikroskopické bublinky vzduchu, které se ve sklenici začnou od dna pomalu uvolňovat a voda je velmi rychle čirá. Stává se to hlavně tam, kde je tlak vody v potrubí vysoký. Obvykle po opravách potrubí, zvláště velkých průměrů, kdy zůstane v potrubí vzduch a bílá voda teče pouze na přechodnou dobu.

Z vodovodního kohoutku někdy teče voda zbarvená do červena. Tento jev nesmí trvat dlouho a opakovat se často. Není se čeho obávat. Každá pitná voda, podzemní zvláště, má různé povolené obsahy minerálních solí, které se do ní dostaly z horninového prostředí. Dle obsahu minerálních solí může být voda kyselá či alkalická, měkká či tvrdá nebo vyvážená. Při průchodu potrubím, nejvíce ocelovým nebo litinovým, dochází k oxidaci železa. Velmi jemné zoxidované částečky se usazují na méně exponovaných místech na dně potrubí. V případech mimořádných odběru vody, zvláště při požárech a haváriích vodovodního potrubí stoupne rychlost vody v potrubí a ta s sebou usazené částečky zoxidovaného železa strhne a ty zbarví vodu do hnědočervena. Je to přechodný jev a netrvá dlouho.

Tvrdost vody

Ze zdravotního hlediska dáváme přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Optimální tvrdost pitné vody je uvedena ve vyhlášce pro pitnou vodu.

Neexistuje žádný důkaz, že by zvýšená tvrdost u pitné vody byla příčinou nepříznivých zdravotních účinků na člověka.

Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody:

  • např. tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje
  • ztráta aromatických látek z jídel a nápojů vyvázáním na uhličitan vápenatý
  • nepříjemná chuť vody samotné (pro některé konzumenty)

podle některých údajů se s tvrdostí vody prodlužuje doba vaření masa a zeleniny

Jednoduchým návodem, jak předejít tvorbě nežádoucího povlaku na hladině čaje u tvrdé vody, je mírné okyselení vody – buď několika kapkami citrónu nebo chuťově neutrální kyselinou askorbovou (vitamin C) či kyselinou citrónovou (1 špetka na 1 litr vody), které lze běžně zakoupit v lékárně.

Rozlišení tvrdosti vody

Tvrdá voda: Mýdlo málo pění a snadno se oplachuje. Zanechává bělavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení. Způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, v ohřívačích vody, v kotlích a v domácích elektrospotřebičích. Na druhou stranu však chrání potrubí před korozí. Pokud  nemá voda výše zmíněné účinky, jedná se o vodu měkkou.

Město

Informační centrum

Infocentrum Radnice

Tel. IC Radnice

+420 371 795 228

 

Logo FaceBook

Infocentrum

Radnice

na Facebooku

Letní scéna Radnice

Překlad (translations)

Registr smluv

Město Radnice od 1. června 2015 zveřejňuje vybrané smlouvy na svých webových stránkách http://info.mesto-radnice.cz/cs/smlouvy/

Upozornění

Hlášení městského rozhlasu

Všechna hlášení městského rozhlasu si můžete nově přečíst na našich stránkách.

 


Dotazy a podněty

pro Zastupitelstvo města Radnice můžete vkládat do schránky umístěné na budouvě Kulturního domu U Růže čp.69.
Budou vyřizována pouze podepsaná podání.

Elektronický kontaktní formulář