Město Radnice
RadniceOficiální stránky města

Dne 21.-23. června proběhnou oslavy města Radnic, z tohoto důvodu bude uzavřeno náměstí Kašpara Šternberka. V uvedené dny se nebudou konat trhy a nebude možno náměstí využít k parkování vozidel.

Stočné

Odvádění odpadní vody a stočné

Odpadní voda  je voda, jejíž kvalita byla změněna vlivem činnosti člověka. Odpadní voda z domácností, úřadů, škol, průmyslu apod. jsou kanalizačními přípojkami vypouštěny do kanalizační sítě  a tou následně odváděny do čistírny odpadních vod.

Stočné je cenou za odvedení odpadní vody kanalizací na čistírnu odpadních vod, její vyčištění na kvalitu stanovenou vodoprávní legislativou, odvoz a uložení hrubých nečistot včetně upravených čistírenských kalů a jejich likvidace.

Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do veřejné kanalizace.

Výše stočného se účtuje dle množství vody proteklé fakturačním vodoměrem, pokud je jediným zdrojem vody veřejný vodovod. Pokud je v domácnosti používaný jiný zdroj pitné vody – studna – měří se množství proteklé vody fakturačním vodoměrem. V případě, že z technických důvodů nelze osadit fakturační vodoměr, bude vodné a stočné fakturováno dle platné vodoprávní legislativy, v tomto případě podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. – určení množství odebrané vody ( § 27 ) a vypouštění odpadních vod ( § 29 ) bez měření.

Srážkové vody nejsou zpoplatněny formou stočného.

Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. U splaškové kanalizace, která slouží pouze k odvádění splaškových vod (gravitační, podtlaková a tlaková) je zakázáno do kanalizační přípojky vypouštět dešťové vody (ze střech, z odvodnění dvorů, chodníků apod.) Do kanalizace, která je určená k odvádění dešťových vod  je možné odvádět pouze dešťové vody.

Co do kanalizace nepatří?

Do kanalizace se zakazuje vypouštět písek, štěrk, kovové předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty), textilie, provazy, papírové pleny, hygienické vložky, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, uhynulá zvířata, zbytky jídel (např. kosti), jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky, tuky, oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV. Je zakázáno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a přes žumpy.

Cena stočného od 1. 6. 2023 činí 39,00 Kč + 10 % DPH za 1 m3.

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21
1
22
1
23
1
24 25 26 27 28 29 30

Informační centrum/muzeum

Infocentrum Radnice

Tel. IC Radnice

+420 371 795 228

 

Logo FaceBook

Infocentrum

Radnice

na Facebooku

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)

Registr smluv

Město Radnice od 1. června 2015 zveřejňuje vybrané smlouvy na svých webových stránkách http://info.mesto-radnice.cz/cs/smlouvy/

Upozornění

Hlášení městského rozhlasu

Všechna hlášení městského rozhlasu si můžete nově přečíst na našich stránkách.

 


Dotazy a podněty

pro Zastupitelstvo města Radnice 

Elektronický kontaktní formulář

Letní scéna Radnice