Město Radnice
RadniceOficiální stránky města

Dnes 29. května bude pokladna městského úřadu otevřena pouze do 16.00 hod. 

Dnes v noci od 23.00 hod. bude postupně uzavírán vodovodní řad z důvodu hledání úniku vody. 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008

     MĚSTO   RADNICE

se sídlem Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

 

č.j. MěÚ/2009/taj. MěÚ                                                                V Radnicích dne 26.2.2009

vyřizuje: Mentlíková

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Město Radnice předkládá v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. , § 18 Výroční zprávu za období  od 1.1.2008 do 31.12.2008

 

a)     počet podaných žádostí o informace a počet vydaných

     rozhodnutí  o odmítnutí žádosti:                                            1

                - podána 1 písemná žádost o informaci

                   předmět: informace o vydaných územních rozhodnutích

                                  a stavebních povoleních

                  vyřídil: Stavební odbor MěÚ Radnice

                  vyúčtovaná částka:  368,- Kč

               - odmítnuté žádosti                                                       0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                         0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci

     přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu

     o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech

    výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se

    soudními řízeními  o právech a povinnostech podle tohoto

    zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance

    a nákladů na právní zastoupení                                       0

d) výčet nutných výhradních licencí, včetně odůvodnění

     nezbytnosti poskytnutí výhradní licence                          0

e)     počet stížností podaných podle §16a), důvody jejich podání

     a stručný popis jejich vyřízení                                        0

f)      jednotlivé odbory a úseky Městského úřadu v Radnicích

vyřizovaly pouze ústní a telefonické informace.

    Ústní a telefonické žádosti o informace vyřizovala rovněž zařízení

Města Radnic tj. Městské muzeum Radnice, Městská knihovna  Radnice, KD U Růže Radnice a IC Radnice.

 

                                       

          RNDr. Josef Pašek

starosta města Radnice

Vyvěšeno: 26.2.2009

Sejmuto:  

 

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
3
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
4
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
2
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
2
4
1

Informační centrum

Infocentrum Radnice

Tel. IC Radnice

+420 371 795 228

 

Logo FaceBook

Infocentrum

Radnice

na Facebooku

Překlad (translations)

Registr smluv

Město Radnice od 1. června 2015 zveřejňuje vybrané smlouvy na svých webových stránkách http://info.mesto-radnice.cz/cs/smlouvy/

Upozornění

Hlášení městského rozhlasu

Všechna hlášení městského rozhlasu si můžete nově přečíst na našich stránkách.

 


Dotazy a podněty

pro Zastupitelstvo města Radnice 

Elektronický kontaktní formulář

Letní scéna Radnice