Město Radnice
RadniceOficiální stránky města

Hledáme nového kolegu, novou kolegyni na stavební odbor. Více informací na úřední desce.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008

     MĚSTO   RADNICE

se sídlem Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

 

č.j. MěÚ/2009/taj. MěÚ                                                                V Radnicích dne 26.2.2009

vyřizuje: Mentlíková

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Město Radnice předkládá v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. , § 18 Výroční zprávu za období  od 1.1.2008 do 31.12.2008

 

a)     počet podaných žádostí o informace a počet vydaných

     rozhodnutí  o odmítnutí žádosti:                                            1

                - podána 1 písemná žádost o informaci

                   předmět: informace o vydaných územních rozhodnutích

                                  a stavebních povoleních

                  vyřídil: Stavební odbor MěÚ Radnice

                  vyúčtovaná částka:  368,- Kč

               - odmítnuté žádosti                                                       0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                         0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci

     přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu

     o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech

    výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se

    soudními řízeními  o právech a povinnostech podle tohoto

    zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance

    a nákladů na právní zastoupení                                       0

d) výčet nutných výhradních licencí, včetně odůvodnění

     nezbytnosti poskytnutí výhradní licence                          0

e)     počet stížností podaných podle §16a), důvody jejich podání

     a stručný popis jejich vyřízení                                        0

f)      jednotlivé odbory a úseky Městského úřadu v Radnicích

vyřizovaly pouze ústní a telefonické informace.

    Ústní a telefonické žádosti o informace vyřizovala rovněž zařízení

Města Radnic tj. Městské muzeum Radnice, Městská knihovna  Radnice, KD U Růže Radnice a IC Radnice.

 

                                       

          RNDr. Josef Pašek

starosta města Radnice

Vyvěšeno: 26.2.2009

Sejmuto:  

 

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1

Informační centrum

Infocentrum Radnice

Tel. IC Radnice

+420 371 795 228

 

Logo FaceBook

Infocentrum

Radnice

na Facebooku

Letní scéna Radnice

Překlad (translations)

Registr smluv

Město Radnice od 1. června 2015 zveřejňuje vybrané smlouvy na svých webových stránkách http://info.mesto-radnice.cz/cs/smlouvy/

Upozornění

Hlášení městského rozhlasu

Všechna hlášení městského rozhlasu si můžete nově přečíst na našich stránkách.

 


Dotazy a podněty

pro Zastupitelstvo města Radnice můžete vkládat do schránky umístěné na budouvě Kulturního domu U Růže čp.69.
Budou vyřizována pouze podepsaná podání.

Elektronický kontaktní formulář